Меморандум

“Принципи взаємодії громадянських ініціатив у рамках  Маршу Свободи за реформу державної політики щодо наркотиків”

  1. Участь в організаційній групі Маршу Свободи

До складу організаційної групи можуть увійти громадянки та громадяни України, які:

– досягли повноліття (18+);

–  визнають програму дій Маршу Свободи (див. Декларація намірів від 21.10.2016);

– мають рекомендації не менше 3 осіб, які входять до організаційної групи;

– є активістками/ами з волонтерським досвідом щонайменше 1 рік ;

– здатні формулювати і чітко визначати мету та задачі Маршу Свободи, бути прикладом ставлення до праці, готові твердо впроваджувати рішення організаційної групи Маршу Свободи особисто та виконувати поставлені перед ними завдання;

– сприяють зростанню матеріально-технічної бази Маршу Свободи;

– сприяють зміцненню дружніх стосунків з регіональними та закордонними ініціативними групами;

– готові до критики та самокритики;

– готові проявляти чуйність і увагу до учасників руху, дотримуватись субординації та організаційної дисципліни, поважати права людей та права учасниць та учасників Маршу Cвободи зокрема;

Рішення щодо прийняття нових, або ж щодо виключення наявних членкинь та членів оргкомітету приймаються колегіально.

  1. Механізми прийняття рішень.

Прийняття рішень передбачають обговорення та голосування простою більшістю членів організаційної групи. Рішення приймаються на зустрічах або онлайн. Термінові рішення приймають делеговані особи з компетенцією по напрямку.

  1. Регулярність зустрічей

Обов’язкова присутність на щоквартальній зустрічі оргкомітету, чи делегування представника від організації чи ініціативної групи на цю зустріч.

Всі інші зустрічі чи наради оргкомітету проводяться згідно  потреб і необхідності.

  1. Засоби комунікації 

Засобами комунікації Маршу Свободи з громадськістю є: сайт Маршу Свободи, офіційна сторінка маршу в Facebook, Telegram канал.

  1. Регламент участі громадських організацій та політичних партій у діяльності Маршу Cвободи.

Уповноваженою юридичною особою-представником Маршу Свободи є ГО “МІСТ”, яка сприяє втіленню цілей маршу. Діяльність організації регламентується згідно з рішеннями оргкомітету, які приймаються горизонтально, шляхом голосування простою більшістю.

До участі у заходах Маршу Свободи допускаються політичні партії/проекти та громадські організації якщо:

– програма та діяльність партії/громадської організації не суперечать фундаментальним правам людини; (див. Декларація прав людини)

– партія/громадська організація декларує підтримку та сприяє конкретними діями реалізації актуального порядку денного Маршу Свободи;

– відповідне рішення щодо участі прийнято оргкомітетом шляхом голосування простою більшістю (щодо кожного заходу в рамках Маршу Свободи);

Політичні партії та громадські організації, беручи участь у публічних заходах Маршу Свободи,  зобов’язані:

– попередньо погоджувати свою участь у акціях та дотримуватись єдиної інформаційної політики (риторика, гасла, візуальна складова);

– подавати окреме повідомлення до відповідних органів влади щодо проведення акції на підтримку Маршу Свободи;

– погодитись на регламентацію кількості прапорів та іншої візуальної продукції (банери, листівки, постери тощо) з власним брендуванням (зокрема партійними кольорами, гаслами, логотипами тощо).

Комерційні структури мають право брати участь у заходах Маршу Свободи без окремого повідомлення про це  відповідних органів влади;

Комерційна діяльність, публічне поширення рекламно-сувенірних матеріалів на заходах Маршу Свободи має узгоджуватись з організаційним комітетом стосовно кожного заходу в рамках Маршу Свободи. Представники комерційних структур можуть бути представлені в оргкомітеті в порядку, визначеному п.1 Меморандуму;

  1. Конфлікт інтересів

У разі виникнення конфлікту інтересів, відповідні члени оргкомітету зобов’язані самостійно вказати на нього, або ж визнавати відповідне рішення оргкомітету. Наявність конфлікту інтересів передбачає усунення від голосування з відповідних питань;

У разі недотримання комерційними структурами, громадськими організаціями, політичними партіями та неформальними ініціативами, організаційна група зобов’язана публічно повідомити громадськість про своє відмежування від відповідних об’єднань.

31 липня 2019 р. м. Київ

Scroll to Top